دفتر مرکزی
یزد، بلوار دانشگاه، مركز فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن : 38269217 035
ایمیل : info[at]karoome[dot]com

شعبه دوم
تهران : به زودی ...