دفتر مرکزی
یزد، محله صفائیه، بلوار دانشگاه، ساختمان مرکز فناوری دانشگاه آزاد، طبقه ۱، واحد ۶۰۱

تلفن : 38269217 035
ایمیل : info[at]karoome[dot]com

شعبه دوم
تهران : به زودی ...