جستجو در مشاغل
تعداد مشاغل یافت شده: 22
 

تاسیسات (آقا)

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

دیپلم مکانیک

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت