تعداد مشاغل یافت شده: 87
 

بازاریابی و فروش

گروه تبلیغاتی متین

یزد، یزد

نیمه وقت

12 ساعت پیش

مهندس برق (آقا)

هر هفته یک حرفه

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش

مهندس مکانیک

هر هفته یک حرفه

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش

راننده نیسان (آقا)

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش

ویزیتور (آقا)

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش

تاسیسات (آقا)

هر هفته یک حرفه

شیر پاستوریزه و استریلیزه یزد (ایساتیس)

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش