لیگوکاپ

استخدام توسعه دهنده front-end در یزد

لیگوکاپ - یزد ، یزد

استخدام توسعه دهنده front-end

نیازمندی ها
  • نوع همکاری - تمام وقت
  • حقوق - ساعتی - ۵ تا ۱۲ هزار تومان
شرح موقعیت شغلی

مهارت های مورد نیاز آشنایی کامل با:

HTML-CSS-vue js-bootstrap

ساعت کاری از ساعت 9 تا 15

حضور فیزیکی در شرکت الزامی است. دستمزد به صورت ساعتی نسبت به مهارت و سرعت و دقت فرد داده می شود.

مهارت های مورد نیاز
  • html
  • css
  • bootstrap
  • vue.js

ورود و ارسال درخواست کار