بنیاد جهانی

استخدام مدرس زبان روسی ، چینی در تهران

بنیاد جهانی - تهران ، تهران

استخدام مدرس زبان روسی ، چینی

نیازمندی ها
  • نوع همکاری - پروژه ای
  • شرایط سنی - 25 تا 40 سال
  • سابقه کاری - حداقل 1 سال
شرح موقعیت شغلی

حضور مدرس در ساعاتی که برای آموزش توافق خواهد شد

مهارت های مورد نیاز
  • آموزش

ورود و ارسال درخواست کار
مشاغل مشابه