کارومه

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی در یزد

کارومه - یزد ، یزد

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی

نیازمندی ها
  • نوع همکاری - تمام وقت
رشته‌های تحصیلی مرتبط
  • مدیریت بازرگانی
شرح موقعیت شغلی

مجموعه کارومه برای شرکت معتبری کارشناس بازرگانی استخدام می نماید

اشنا به مباحث بازرگانیورود و ارسال درخواست کار
مشاغل مشابه