كلينيك روانشناسي، اعصاب و روان

استخدام روانشناس و روانپزشك با دستگاه در تهران

كلينيك روانشناسي، اعصاب و روان - تهران ، تهران

استخدام روانشناس و روانپزشك با دستگاه

اطلاعات آگهی

کد آگهی
#4000709000
تاریخ ثبت
1400/07/09
عنوان آگهی
روانشناس و روانپزشك با دستگاه
محل کار
تهران ، تهران

شرایط موقعیت شغلی

نوع همکاری
نیمه وقت

رشته‌های تحصیلی مرتبط

  • روانشناسی

شرح موقعیت شغلی

مهارت های مورد نیاز

  • روانشناسي

مشاغل مشابه
 
مشاغل بیشتر