تعداد مشاغل یافت شده: 9
 

کارورز (در شرکت دولتی)

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

سرپرست انبار محصول

روکا سرام

یزد، میبد تمام وقت 14 روز پیش

حسابدار

گلدیس کاشی یزد

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

حسابدار

آیریک صنعت فناور

تهران، تهران تمام وقت 27 روز پیش

انبار دار

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 11 روز پیش

منشی

گروه تخصصی هفت

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

مسئول ارتباطات و امورات کامپیوتری و دفتری

تامارا

تهران، تهران تمام وقت 27 روز پیش