تعداد مشاغل یافت شده: 5
 

کارشناس ارزیابی و نظارت طرح ها

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

یزد، یزد تمام وقت 27 روز پیش

بازاریاب فعال خانم - مناطق ۲۲ گانه تهران

پخش اعتماد

تهران، تهران نیمه وقت 18 روز پیش