تعداد مشاغل یافت شده: 14
 

مسئول دفتر

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 18 روز پیش

منشی

آذر نیرو

اصفهان، اصفهان تمام وقت 10 روز پیش

منشی

گروه تخصصی هفت

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

دستيار پزشك

کلینیک دکتر رعایایی

تهران، تهران تمام وقت 3 روز پیش

منشی و مسئول امور اداری

گهریاب

تهران، تهران تمام وقت 5 روز پیش

منشی کلینیک زیبایی

کلینیک دکتر رعایایی

تهران، تهران تمام وقت 3 روز پیش

منشی مطب

مطب پزشکی

یزد، یزد نیمه وقت 18 روز پیش

کارمند اداری

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

مسئول ارتباطات و امورات کامپیوتری و دفتری

تامارا

تهران، تهران تمام وقت 24 روز پیش