تعداد مشاغل یافت شده: 7
 

مهندس الکترونیک

نگاه امن

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

کارشناس تاسیسات

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 21 ساعت پیش

کارشناس تولید

ذوب روی بافق

یزد، بافق تمام وقت 12 روز پیش

مهندس نساجی

شرکت سیرنگ یزد

یزد، یزد تمام وقت 22 روز پیش