تعداد مشاغل یافت شده: 17
 

سرپرست شیفت

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

برقکار وپسیو کار شبکه

ژرف پرداز

تهران، تهران تمام وقت 17 روز پیش

سرپرست برق

گلدیس کاشی یزد

یزد، اشکذر تمام وقت 25 روز پیش

مهندس برق

عمارت سپید

تهران، تهران تمام وقت 28 روز پیش

مدرس

کلیک سایت

تهران، تهران نیمه وقت 7 روز پیش

کارگر فنی

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش