تعداد مشاغل یافت شده: 13
 

کارشناس آزمایشگاه

گلدیس کاشی یزد

یزد، اشکذر تمام وقت 21 روز پیش

کارشناس فنی

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 6 روز پیش

کارشناس فنی

سنوپارس

یزد، یزد تمام وقت 4 روز پیش

کارشناس فروش

فیدار ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش

کارشناس فنی

فیدار ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش

کارشناس فروش (آشنا به شیرآلات، ابزار دقیق و اتصالات)

حفیظ پترو صنعت

تهران، تهران تمام وقت 25 روز پیش

کارورز (در شرکت دولتی)

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش