تعداد مشاغل یافت شده: 4
 

مهندس برق

ریسندگی رسن ریس یزد

یزد، یزد کارورزی 17 روز پیش

مدیر تولید

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

انباردار

سول ارا استیل یزد

یزد، اشکذر تمام وقت 5 روز پیش