تعداد مشاغل یافت شده: 22
 

مهندس صنایع

شرکت سیرنگ یزد

یزد، یزد تمام وقت 8 روز پیش

مهندس صنایع

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 1 روز پیش

کارشناس آزمایشگاه

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 1 روز پیش

مهندس برق

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 1 روز پیش

نقشه کش صنعتی

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 1 روز پیش

تکنسین فنی

صنایع توسعه تراش

یزد، یزد تمام وقت 25 روز پیش

حسابدار صنعتی

مهشاد

یزد، یزد تمام وقت 1 روز پیش