تعداد مشاغل یافت شده: 16
 

مکانیک

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

یزد، زارچ تمام وقت 11 روز پیش

مهندس مکانیک

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 20 روز پیش

کارشناس فنی

سنوپارس

یزد، یزد تمام وقت 4 روز پیش

کارشناس فنی

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 6 روز پیش

کارشناس فروش

فیدار ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش

کارشناس فنی

فیدار ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش

اپراتور تولید

سيم و كابل يزد

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش