تعداد مشاغل یافت شده: 11
 

مهندس برق

گروه صنعتی ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 22 روز پیش

مهندس برق

صنایع نورد میلاد یزد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مهندس برق

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

مکانیک

صنایع نورد میلاد یزد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

برنامه ريزي توليد

آرد روشن يزد

یزد، یزد تمام وقت 25 روز پیش

مهندس مکانیک

مهشاد

یزد، خضرآباد تمام وقت 7 روز پیش

مهندس شیمی

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 19 روز پیش