تعداد مشاغل یافت شده: 15
 

مهندس مکانیک

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 20 روز پیش

مکانیک

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

یزد، زارچ تمام وقت 11 روز پیش

مهندس برق و تکنسین برق

fanpaya

تهران، شهریار تمام وقت 2 روز پیش

کارشناس فنی

سنوپارس

یزد، یزد تمام وقت 4 روز پیش