تعداد مشاغل یافت شده: 13
 

فرزکاروتراشکار

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

مهندس برق

گروه صنعتی ایساتیس

یزد، یزد تمام وقت 22 روز پیش

مهندس برق

صنایع نورد میلاد یزد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مهندس برق

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 10 روز پیش

کارگر فنی

پیچاز الکتریک

یزد، خضرآباد تمام وقت 10 روز پیش

مهندس مکانیک

مهشاد

یزد، خضرآباد تمام وقت 7 روز پیش