تعداد مشاغل یافت شده: 7
 

مهندس مکانیک

شرکت سنو پارس

یزد، تفت تمام وقت 26 روز پیش

مهندس صنایع ( سیستم ها و روش ها)

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 15 روز پیش

سرپرست کارگاه

شرکت سفیر ماشین

اصفهان، اصفهان پروژه ای 4 روز پیش

گرافیست

چاپ تکثیر ایرانیان

کرمانشاه، کرمانشاه تمام وقت 18 روز پیش