تعداد مشاغل یافت شده: 10
 

مدیر فروش

شرکت تولیدی پازیریک

یزد، یزد تمام وقت 1 ماه پیش

کارشناس تاسیسات

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 21 ساعت پیش

کارشناس خرید

کارومه

یزد، یزد تمام وقت 21 ساعت پیش

کارشناس بازرگانی

شرکت پالمو

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

کارشناس تولید

ذوب روی بافق

یزد، بافق تمام وقت 12 روز پیش

کارشناس تولید محتوا

بیست پیمنت

تهران، تهران تمام وقت 8 روز پیش

مهندس الکترونیک

نگاه امن

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش