تعداد مشاغل یافت شده: 7
 

انبار دار

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 2 روز پیش

کنترل کیفیت

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش

کارشناس پشتیبانی

استارتاپ

یزد، یزد تمام وقت 30 روز پیش

مهندس برق

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 29 روز پیش