تعداد مشاغل یافت شده: 19
 

مسئول ارتباطات و امورات کامپیوتری و دفتری

تامارا

تهران، تهران تمام وقت 27 روز پیش

کارمند اداری

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

کارمند اداری

موسسه آموزشی صبا

تهران، تهران تمام وقت 7 روز پیش

منشی

گروه تخصصی هفت

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

مسئول دفتر

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

انبار دار

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 11 روز پیش

منشی

آذر نیرو

اصفهان، اصفهان تمام وقت 13 روز پیش

انبار دار محصول

سيم و كابل يزد

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش