تعداد مشاغل یافت شده: 55
 

کارشناس it (آقا)

پیشگامان بندر خشک

یزد، مهریز

تمام وقت

1 روز پیش

کارمند اداری (آقا)

پیشگامان بندر خشک

یزد، مهریز

تمام وقت

1 روز پیش

تعمیرات موتور (آقا)

هر هفته یک حرفه

الکتروبرق مجمر

یزد، یزد

تمام وقت

4 روز پیش