تعداد مشاغل یافت شده: 8
 

کارشناس سیستم مدیریت کیفیت ( مهندس صنایع، مدیریت)

شرکت مشاوره مهندسی صنایع کاربین طرح

یزد، اردکان تمام وقت 28 روز پیش

کارشناس بازرگانی

حرارت کویر

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

مدیر تولید

شرکت سنو پارس

یزد، تفت تمام وقت 24 روز پیش

کارمند فروش

بازرگانی ولیپور

یزد، یزد تمام وقت 18 روز پیش

بازاریابی و فروش تلفنی

شرکت بازرگانی طالب سرام

یزد، یزد تمام وقت 24 روز پیش

مدیر اجرایی

تپسی

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش