تعداد مشاغل یافت شده: 14
 

مهندس شیمی

گلدیس کاشی یزد

یزد، اشکذر تمام وقت 10 روز پیش

مدیر تولید

شرکت سنو پارس

یزد، تفت تمام وقت 24 روز پیش

کارشناس سیستم مدیریت کیفیت ( مهندس صنایع، مدیریت)

شرکت مشاوره مهندسی صنایع کاربین طرح

یزد، اردکان تمام وقت 28 روز پیش

مهندس عمران

کاریابی معین

یزد، یزد تمام وقت 17 روز پیش

Android Developer

yecomsoft

تهران، تهران تمام وقت 28 روز پیش