تعداد مشاغل یافت شده: 14
 

کارشناس بازرگانی

حرارت کویر

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

کارشناس فنی

حرارت کویر

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

مهندس نساجی

شرکت سیرنگ یزد

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

مهندس صنایع

نیک کارتن

یزد، اشکذر تمام وقت 19 روز پیش