تعداد مشاغل یافت شده: 8
 

مهندس مکانیک

شرکت سنو پارس

یزد، تفت تمام وقت 26 روز پیش

کارشناس تاسیسات

نیرو تهویه البرز

تهران، تهران تمام وقت 16 روز پیش

مهندس مکانیک

تولیدی پرچ ساز

تهران، تهران تمام وقت 20 روز پیش

کارشناس نگهداری و تعمیرات

کارومه

یزد، ندوشن تمام وقت 15 روز پیش

کارشناس کنترل کیفیت

کارومه

یزد، ندوشن تمام وقت 15 روز پیش

مهندس صنایع ( سیستم ها و روش ها)

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش