تعداد مشاغل یافت شده: 13
 

پژوهشگر

نوبنیان فکر سپنتا

فارس، شیراز پروژه ای 16 روز پیش

مهندس مکانیک

مهشاد

یزد، خضرآباد تمام وقت 7 روز پیش

مکانیک

صنایع نورد میلاد یزد

یزد، یزد تمام وقت 28 روز پیش

مهندس برق

پیچاز الکتریک

یزد، یزد تمام وقت 11 روز پیش

برنامه ريزي توليد

آرد روشن يزد

یزد، یزد تمام وقت 25 روز پیش

کارشناس کشاورزی

مرام جوان یزد

یزد، مهریز تمام وقت 23 روز پیش