تعداد مشاغل یافت شده: 59
 

مدیر فروش

هر هفته یک حرفه

مجتمع مبل کسری

یزد، یزد

تمام وقت

5 ساعت پیش

مهندس صنایع (خانم)

نمایندگی رادخواه

یزد، یزد

تمام وقت

5 ساعت پیش

مکانیک خودرو (آقا)

نمایندگی رادخواه

یزد، یزد

تمام وقت

5 ساعت پیش

حسابدار (خانم)

نمایندگی رادخواه

یزد، یزد

تمام وقت

5 ساعت پیش

کارشناس تولید محتوا

آراد سیستم ایساتیس

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش

کارمند اداری (کارورز) (خانم)

آراد سیستم ایساتیس

یزد، یزد

کارورزی

1 روز پیش

کارشناس فروش (آقا)

هر هفته یک حرفه

سپهرکویریزد

یزد، یزد

تمام وقت

1 روز پیش