تعداد مشاغل یافت شده: 55
 

مهندس مکانیک

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

مدیر بازرگانی

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

تکنسین مکانیک

خدمات فنی رستم

یزد، یزد تمام وقت 18 روز پیش

کارشناس فروش

نیک کارتن

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

مسئول مونتاژ

شرکت پارس استیل

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

تکنسین آسانسور

بهروآرین

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

مدیر فنی

بهروآرین

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش

مدیر فروش

بهروآرین

یزد، یزد تمام وقت 21 روز پیش