تعداد مشاغل یافت شده: 54
 

کارگر ساده

شيرين پخت مینا

یزد، یزد تمام وقت 12 روز پیش

کارشناس فروش

زنیت

تهران، تهران تمام وقت 14 روز پیش

تکنسین فنی

شرکت سیرنگ یزد

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

آشپز

شرکت سیرنگ یزد

یزد، اشکذر تمام وقت 14 روز پیش

اپراتور تولید

شرکت سیرنگ یزد

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

خدمات

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

سرپرست شیفت

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

کارشناس آزمایشگاه

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش

تکنسین فنی

شرکت خصوصی

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش