تعداد مشاغل یافت شده: 72
 

ریسنده

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

یزد، زارچ تمام وقت 11 روز پیش

انبار دار

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 11 روز پیش

فروشنده پوشاک زنانه

فروشگاه زنجیره ای ملکوتی

تهران، تهران تمام وقت 11 روز پیش

کارمند اداری

گروه صنعتی کبیر

یزد، یزد تمام وقت 13 روز پیش

منشی

آذر نیرو

اصفهان، اصفهان تمام وقت 13 روز پیش

مسئول فنی

نهال سبز سلامت

تهران، تهران نیمه وقت 14 روز پیش

سرپرست انبار محصول

روکا سرام

یزد، میبد تمام وقت 14 روز پیش

مدیر فروش خانم

مبل اریکه

یزد، یزد تمام وقت 14 روز پیش

نسوز کار

فولاد آریا برزن کویر

یزد، یزد تمام وقت 16 روز پیش